سیستم کنفرانس

خدمات نور و صوت سالن‌ها

تجهیزات حرفه‌ای

صوتی و تصویری

سیستم پیجینگ

سیستم‌های صوتی
مذهبی

خدمات و تجهیزات جانبی

پشتیبانی سالیانه

ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری سالیانه بعد از تجهیز سالن های چند منظوره و تجهیز سالن آمفی تئاتر
+ تجهیز سیستم صوتی

تجهیز سالن همایش

تجهیز سالن های کنفرانس، تجهیز سالن آمفی تئاتر، تجهیز سالن های همایش با تجهیزات صوتی و تصویری حرفه ای
+ تجهیز سالن همایش

سیستم کنفرانس

نصب و راه اندازی سیستم های کنفرانسی، میکروفن کنفرانس و تجهیز سالن های کنفرانس

+ سیستم کنفرانس

پروژه های اخیر

نمایش نمونه کار
طنین سیستم
سیستم صوتی, سیستم هیئت
مسجدالرضا
شهرداری
سیستم کنفرانس
سازمان عمرانی شهرداری
سیستم صوتی, پیجینگ
سالن کنفرانس شهرداری